برچسب: تعلیم و تربیت

جدیدترین مقالات علمی و مذهبی در پرتال مهرموعود

راهکارهای نهادینه کردن اصل ایمان در فرزندان

اصل ایمان از اصول مهم تربیتی است. یکی از دغدغه‌های مهم والدین در تربیت فرزندان این....

کمال گرایی در کودکان

در تربیت فرزند باید به اصول تربیتی توجّه داشته باشیم. یکی از اصول تربیتی اصل کمال....

راهکارهای علاقه‌مند کردن فرزندان به عبادات

یکی از اصول تربیتی آشنا کردن کودکان با عبادات است. در آموزه‌های دینی به ما توصیه....

نهادینه کردن عمل صالح در کودکان

یکی از اصول تربیت این است که فرزندان به انجام عمل صالح و کار خوب گرایش....

جامع نگری در تربیت فرزند

یکی از اصول مهم تربیتی اصل جامع نگری است. همانطور که دین اسلام یک دین جامع....

اصل تناسب و اعتدال یا اولویت در تربیت فرزند

برای موفقیت در تربیت فرزند باید از یک سری اصول تربیتی تبعیت کرد. یکی از اصول....